Prof. dr. hab. n.med. Piotr Kołodziejczyk

Specjalista chirurg

Członek zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich i International Gastric Cancer Association (IGCA). Członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii, European Sociaty of Surgery oraz European Association for Endoscopic Surgery. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU).

Leczenie chirurgiczne nowotworów

Prof. dr. hab. n.med. Piotr Kołodziejczyk obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w I Katedrze Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ oraz w Oddziale Klinicznym Klinik Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (31-503 Kraków, ul. Kopernika 40, tel. 12 424 8095).
Jest autorem m.in.:

 • 52 artykułów naukowych, głównie w czasopismach zagranicznych,
 • 31 rozdziałów w podręcznikach,
 • 180 doniesień naukowych na kongresach,
 • Impact factor 71, liczba cytacji 224, Indeks Hirsha 14.

Ekspert w zakresie:

 • chirurgii nowotworów wątroby,
 • chirurgii nowotworów dróg żółciowych,
 • chirurgii trzustki,
 • chirurgii raka żołądka,
 • chirurgii nowotworów jelita grubego i odbytnicy,
 • ultrasonografii interwencyjnej (termoablacja i drenaż dróg żółciowych).

 • 1981–1987
  Studia lekarskie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie (obecnie Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – UJCM)
 • 1987
  Dyplom lekarza medycyny
 • 1987–1988
  Staż podyplomowy (Państwowy Szpital Kliniczny w Krakowie)
 • 1988–1989
  Młodszy asystent w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Gastroenterologicznej w Krakowie
 • 1989
  Szkolenie z zakresu nowych technik ultrasonograficznych w Erlangen, Niemcy
 • 1990–1995
  Staż kliniczny z zakresu chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego i nowych technik w chirurgii (Department of Surgery, Kyushu University, Fukuoka, Japania)
 • 1990–1994
  Studia doktoranckie (Department of Pathology, Kyushu University, Fukuoka, Japania)
 • 1995
  Stopień naukowy doktora nauk medycznych (PhD), uzyskany i nadany w Kyushu University, Fukuoka, Japania
 • 1996–2002
  Asystent w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie
 • 1996
  Tytuł zawodowy specjalisty I stopnia chirurgii ogólnej
 • 2001
  Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • 2002
  Tytuł zawodowy specjalisty II stopnia chirurgii ogólnej z wyróżnieniem 
 • 2003–2011
  Adiunkt w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie
 • od 2006
  Kierownik Pracowni USG w I Katedrze Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie
 • 2008
  Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
 • 2009
  Sekretarz Generalny 8-go Światowego Kongresu Raka Żołądka
 • 2010
  Staż kliniczny w National Cancer Center “Regina Elena” Rome, Włochy (prof A. Garofalo)
 • od 2011
  Stanowisko profesora nadzwyczajnego w I Katedrze Chirurgii UJCM
 • 2011–2015
  Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • 2011–2017
  Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • 2012
  Staż kliniczny i szkolenie z chirurgii wątroby przy udziale prof. D. Azoulay z Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Paryż, Francja
 • 2016
  Tytuł naukowy profesora (tzw. belwederski)
 • 2019
  Staż kliniczny z chirurgii wątroby w Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie Universitätsmedizin Mainz, Niemcy (prof. H. Lang)

Prof. Piotr Kołodziejczyk brał udział w szkoleniach i stypendiach dedykowanych chirurgii nowotworów wątroby oraz raka żołądka w ośrodkach zagranicznych, w tym:

 1. 1st Department of Surgery, Kyushu University, Fukuoka, Japonia (prof. F. Nakayama)
 2. National Cancer Center “Regina Elena” Rome, Włochy (prof A. Garofalo)
 3. Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Paryż, Francja (prof. D. Azoulay)
 4. Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie Universitätsmedizin Mainz, Niemcy (prof. H. Lang)

Impact factor 51, liczba cytacji 224

Artykuły w czasopismach zagranicznych

 • CD44+ cytokeratin-positive tumor cells in blood and bone marrow are associated with poor prognosis of patients with gastric cancer. Gastric Cancer; 2019; 22: 264-272
 • Consensus on a complications list after gastrectomy for cancer. Gastric Cancer: 2019 ; 22: 172-189
 • Evaluation of serum microRNA biomarkers for gastric cancer based on blood and tissue pools profiling: the importance of miR-21 and miR-331. Br. J. Cancer: 2017 : 266-273.
 • Polish Consensus on Treatment of Gastric Cancer; update 2017.Pol. Prz. Chir.: 2017 : 59-73.
 • Description and analysis of clinical pathways for oesophago-gastric adenocarcinoma, in 10 European countries (the EURECCA upper gastro intestinal group – European Registration of Cancer Care). Eur. J. Surg. Oncol.; 2016:1432-1447.
 • Differences in prognosis of Siewert II and III oesophagogastric junction cancers are determined by the baseline tumour staging but not its anatomical location. Eur. J. Surg. Oncol.; 2016 : 1215-1221.
 • Feasibility and outcomes of early oral feeding after total gastrectomy for cancer. J. Gastrointest. Surg.; 2015: 473-479.
 • Common data items in seven European oesophagogastric cancer surgery registries: Towards a European Upper GI cancer audit (EURECCA Upper GI). Eur. J. Surg. Oncol. ;2014: 325-329.
 • Natural history of intra-abdominal fluid collections following pancreatic surgery. J. Gastrointest. Surg. 2013; 17; 1406-1413
 • Targeted therapy for gastric cancer – current status. J. Oncol. Pharm. Pract. 2013 : 19:75-81,
 • Non-curative gastrectomy for metastatic gastric cancer : rationale and long-term outcome in multicenter settings. Eur. J. Surg. Oncol. 2012; 38: 490-496

 1. “Ultrasonografia w chirurgii”. 
  Wydawnictwo Medyczne “Vesalius”, 2003
 2. “Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych” 
  Polska Unia Onkologii, 2003 
 3. “Zasady diagnostyki i chirurgicznego leczenia nowotworów w Polsce” 
  Wyd. Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2003.
 4. “Gastroenterologia i hepatologia kliniczna”
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006
 5. “Ostry Brzuch; Podręcznik dla lekarzy i studentów” Wydawnictwo lekarskie PZWL, 2006
 6. “Management of Gastric Cancer” 
  Edizioni Minerva Medica, 2008
 7. “Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych”
  Wydawnictwo Via Medica, 2009
 8. “Węzeł chłonny wartowniczy w chorobach nowotworowych” 
  Wyd. Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 2010,
 9. “Powikłania w chirurgii jamy brzusznej” 
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011
 10. Tytuł oryginału: Węzeł wartowniczy w raku żołądka [w:] Węzeł wartowniczy w kontrolowanych badaniach.
  Tytuł całości: W: Węzeł chłonny wartowniczy.
  Autorzy: Arkadiusz Jeziorski, Wojciech Polkowski, Piotr Kołodziejczyk, Adam Durczyński.
  Odpowiedzialni za całość, redakcja: red. wyd.: Arkadiusz Jeziorski.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2014.
  Opis fizyczny: s. 125-141 : il., bibliogr. 45 poz.
  Uwagi: 24 cm.
  Uwagi: Rozdział popr. i uzup., przedrukowany z książki “Węzeł chłonny wartowniczy w chorobach nowotworowych”.
  Seria: (Biblioteka Chirurga Onkologa t. 1)
  p-ISBN: 978-83-7599-754-5
  Liczba arkuszy: 1
  Praca afiliowana przez UJ CM
 11. Rak żołądka. W: „Kompendium chirurgii onkologicznej”. Gdańsk, Via Medica, 2014: str.185-194.

Międzynarodowe doświadczenia i współpraca

W zakresie chirurgii wątroby lekarz współpracuje m.in. z prof. D. Azoulay (Paryż, Francja) i prof. H. Langiem (Moguncja, Niemcy). W zakresie chirurgii raka żołądka współpracuje m.in. z prof. H. Meyerem z Berlina, prof. M. Degiulim z Turynu, prof. H. Hartgrinkiem z Lejdy i prof. G. De Mazzonim ze Sieny. Odbyte staże i szkolenia w zagranicznych placówkach (w tym w Japonii), stosujących najnowocześniejsze metody leczenia oraz stałe uczestnictwo w kongresach i konferencjach naukowych są gwarancją aktualnej wiedzy w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego.

Leczenie nowotworów

Opinie o lekarzu

Opinie z portalu Znanylekarz.pl. Więcej